Vision


IMAGINARIUM er et tværinstitutionelt udviklingsprojekt og eksperiment støttet af Bikubenfonden, Statens Kunstfond og Københavns Kommune. Projektet gennemføres i 2018 og 19 og drives af kuratorgruppen KUNST:form ved Lene Crone Jensen og Hilde Østergaard. IMAGINARIUM udvikler møder mellem børn og unge, deres skoler og fritidsinstitutioner og professionelle kunstnere og kunstinstitutioner.

IMAGINARIUMs mål er at skabe et univers, hvor samtidskunsten opleves nærværende og relevant for børn og unge og hvor kunsthaller og kunstnere får en tæt og forpligtende relation til de erfaringsverdener børn og unge kan bidrage med.

IMAGINARIUM understøtter kunsthallernes nødvendige fortsatte legitimitet med bud fra den opvoksende generation som kan være med til at forme nye ideer om, hvilke roller kunsthaller kan spille i samfundet. Dette sker gennem eksemplariske samskabelsesprocesser i projekter baseret på formaterne Behind the scenes og Commissioned works.

I Commissioned works samarbejder børn og unge tæt med kunstnere og medvirker i værkproduktion og diverse kunstneriske udsagn som henvender sig til et offentligt publikum. I Behind the scenes involveres børn i takeovers af faglige kernefunktioner på kunstinstitutioner. Takeovers angår typisk formidling, kommunikation og kuratering.

Ved at udvide kunsthallernes programmer så de medtænker børn og unges deltagelse, horisont og viden om hvad der er vigtigt og relevant når man er ung i dag styrker IMAGINARIUM demokratiske og æstetiske dannelsesprocesser og positiv forandring for alle parter.