Om


IMAGINARIUM er pt. et udviklingsprojekt der udfoldes i 2018 og 2019 mellem kunstnere, kunsthaller, skoler og fritidshjem i hovedstadsområdet. Målet er at afsøge modeller for involvering af børn og unge i konkrete værker, udstillinger og formidling i kunsthallernes professionelle programmer. Et digitalt univers der forbinder deltagerne designes sideløbende, ligesom der produceres film om projektet. IMAGINARIUM er støttet af Bikubenfonden. Bag IMAGINARIUM står kuratorgruppen KUNST:form, som du kan læse mere om nedenfor. Læs mere om IMAGINARIUM under de øvrige faner.

KUNST:form er en forening grundlagt i 2017 af Lene Crone Jensen og Hilde Østergaard. Tilsammen tegner vi kompetencer inden for kunstfaglig ledelse, udstillings- og festivalproduktion, kuratering, formidling, læring og samskabelse. 

KUNST:form forbinder de opvoksende generationer og deres lokalmiljøer og dannelsesrum med samtidskunstscenen for at give plads til nye svar på udfordringer i vores fælles kultur og samtid. KUNST:form arbejder med udvikling og produktion af samskabende kunstprojekter, æstetiske læreprocesser og udforskning af samtidskunsten og dens institutioner i mødet med børn og unge. Vores ambition er at understøtte partnerskabsbaserede og originale metoder, der fremmer dialog og udfordrer livsmåder, holdninger og forestillinger om fremtiden i det 21. århundrede. Med udgangspunkt i toneangivende kunstneres praksisser og børn og unges identifikation af brændpunkter i deres liv kuraterer KUNST:form eksperimenterende samarbejder, der resulterer i udstillinger, events og takeovers i kunsthaller og andre offentlige rum.

Foreningen drives af en bestyrelse som tegnes af Karen Grøn (formand), direktør Trapholt, Nordisk Film, Rikke Winther, kunstner og kandidat i materiel kultur og Hilde Østergaard.

Siden 2018 har KUNST:form arbejdet med rådgivningsopgaver for bl.a. Copenhagen Contemporary og ART2030 og desuden og især med udviklingsprojektet IMAGINARIUM.