Ned på jorden

E.B. ITSO, SORTE FIRKANT 2020©

Ned på Jorden er et kunstprojekt og en udstilling til Fotografisk Center der handler om unges forhold til deres by, deres historie og fremtid. 

Billedkunstneren E. B. Itso er inviteret til at samarbejde med elever fra den forberedende grunduddannelse FGU på Nørrebro om en fælles udforskning af lokale miljøer og steder i byen. Parterne har siden august 2020 arbejdet tæt sammen om at skabe værkelementer og udsagn til udstillingen, der vises fra den 31. oktober til den 20. december 2020. 

Med udgangspunkt i kvarteret Den Sorte Firkant på Nørrebro og sporene efter BZ-bevægelsen i 1980’erne har de genopført centrale aktioner og begivenheder i området som kunstneriske re-enactments. Med mursten, papkasser, stof, og træplader har de omsat historisk viden til kropslige, personlige og kollektive udsagn og dannet nye fortællinger med perspektiver til vores samtid. De fysiske indgreb og aktioner er dokumenteret, og indgår nu som fotografiske værker eller installationer i udstillingen. Ned på Jorden er således et resultat af både kunstnerens og elevernes selvstændige og sammenskabte bidrag.

Gennemgående for E. B. Itsos arbejde er en undersøgelse af byen, og hvordan mennesker tilpasser sig og bruger offentlige rum. Han er optaget af forladte bygninger, skjulte steder og oversete hulrum, som i kraft af menneskers handlinger fyldes med historier om alternative måder at leve på. I Ned på Jorden er fokus flyttet til unges blik på omverdenen og deres eget liv – med byen som omdrejningspunkt.

Udstillingens titel er lånt fra den franske filosof Bruno Latour, hvis bog af samme navn argumenterer for at genetablere jordforbindelsen i en tid præget af globalisering, klimakrise og social ulighed. Med titlen peger udstillingen på et behov, som E.B. Itso og de unge giver udtryk for på hver deres måde – om at tage udgangspunkt i det som er, at få jordforbindelse, lytte og tage egne og fælles initiativer til et bæredygtigt liv. 

Projektet er kurateret af KUNST:form.

I forbindelse med Ned på Jorden er produceret et lille katalog og et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser med kunstneriske øvelser baseret på værker i udstilingen. Begge dele kan downloades fra Fotografisk Centers hjemmeside her. Skoler kan booke gratis introduktioner i udstillingen inden de arbejder selvstændigt med øvelser i byrummet rundt om kunsthallen. Kontakt Fotografisk Center for booking: info@fotografiskcenter.dk.

Udstillingen er støttet af støttet af Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond og Vesterbro Lokaludvalg.