Metoder

Sådan arbejder vi

I IMAGINARIUM udgår vi fra idéen om, at unge arbejder direkte sammen med kunstnere og/eller ansatte på kunsthaller og –museer. Alle parter producerer et event eller en udstilling sammen ud fra en præmis om, at arbejdet skal være interessant for andre at se og opleve. Det stiller krav til både indhold og måden, man arbejder sammen på.

Vi tager udgangspunkt i to formater. I det ene bliver unge involveret i takeovers af de faglige opgaver, man arbejder med på en kunstinstitution. Her overtager man organiseringen af formidlingsaktiviteter på f.eks. Kulturnatten, man viser publikum rundt i udstillinger på sin helt egen måde, eller man står for kommunikation via sociale medier m.m. Dette format kalder vi BEHIND THE SCENES (bag scenen).

I det andet format arbejder man sammen med en kunstner om at skabe værker til en udstilling, som bliver vist for alle interesserede og besøgende på f.eks. kunsthaller eller måske i byens rum, hvis projektet finder sted der. Det er kunstneren som sætter rammen, mens unge bidrager med deres perspektiver og historier. Dette format kalder vi COMMISSIONED WORK (et begreb fra kunstverdenen for et bestilt værk). Et projekt kan også være en blanding af de to formater.

 ”IMAGINARIUM kan noget, vi ikke kan få dækket i fagene… det er dannelse og personlig udvikling, som skolen jo gerne vil, men bare har så svært ved … det er samfundet her og nu, det er fremtiden …                                                                              – Joan Pedersen, lærer, Korsager Skole

Vi vil jo gerne arbejde mere seriøst og kontinuerligt med børn og unge…give dem en mere reflekteret oplevelse af, hvad er et billede, hvad kan et billede og hvad kan man sige med et billede…Når det er mere alvorligt, så betyder det noget mere for børnene. Og det vil vi gerne være med til. Der er et uudnyttet potentiale på Fotografisk Center, som vi godt kan arbejde mere med.”                                                                                                                                                               – Kristine Kern, Leder, Fotografisk Center