Glas Interface

Glas Interface var et IMAGINARIUM projekt mellem Den Frie, billedkunstner Søren Thilo Funder og elever fra tre 3. klasser på Korsager Skole i Husum. Glas Interface undersøgte, hvordan skærme og vores forhold til digitale devices som computere og telefoner er med til at forme vores bevidsthed. Projektet resulterede i en udstilling vistes på Den Frie 13. – 31. marts 2019.

Søren Thilo Funders samtidige soloudstilling i huset ‘The Watchers of Malheur/Tweet Tweet’ og Den Fries underetage med den centrale glasvæg dannede omdrejningspunktet for elevernes workshops med kunstneren og den stedsspecifikke udstilling, der blev til undervejs. Glasset fungerede som henholdsvis en skærm og en barriere i rummet. Eleverne udforskede det både tillidsfulde og frygtsomme møde med glasset som den overflade og det materiale, mange af vores daglige handlinger udgår fra, når vi kommunikerer via fx computere og telefoner. I rollen som henholdsvis computer og bruger indtog de hver deres side af glasset og med deres kroppe, ansigter, fingerspidser og tuscher skabte de en mimetisk dialog. Som del af den afsluttende installation indgik et videoværk af Søren Thilo Funder. I tråd med projektets fokus på devices, dokumenterede han med sin iPhone øvelserne og de billeder, børnene skabte og bearbejdede materialet som footage i sit eget værk. Eleverne bidrog desuden med en takeover af kommunikationen omkring udstillingen i form af bl.a. FB- og Instagramopslag, pressemeddelelse og åbningstale.

Videoværk udviklet til projektet 
Glas Interface af Søren Thilo Funder 
2018. Værket var del af udstillingen 
af samme navn på Den Frie.
© Søren Thilo Funder 2018