Commissioned works

Et Commissioned work er i kunstverdenen en kendt betegnelse for et bestilt værk som en kunstner skaber til en særlig sammenhæng eller et konkret sted, fx et museum eller en kunsthal. IMAGINARIUM låner betegnelsen som navn til et af de to primære samskabelsesformater i universet. Et Commissioned work er altså her et kunstnerisk skabende samarbejde mellem kunstnere og grupper af unge der inviteres til at udvikle kunstværker eller hele udstillinger sammen.

Samarbejdet i et IMAGINARIUM-baseret Commissioned work bygger ligeligt på kunstnerens praksis og metoder og på de unges erfaringer og ideer om, hvad der er særligt væsentligt og interessant at undersøge og udfordre i dag og for netop dem.

Et Commisioned work-projekt knyttes altid til en kunsthal og hermed et professionelt udstillingsrum, hvor projektets proces og eller produkter udstilles for et offentligt publikum. Kunstneren han have en soloudstilling her i forvejen eller kunsthallen kan sammen med IMAGINARIUM ønske at knytte hende eller ham tættere til sig.

Projekter vil typisk bygges op som længerevarende forløb baseret på indledende møder om rammesætning mellem kunstnere, lærere og kunsthalspersonale samt et større eller mindre antal workshops, hvor deltagerne og kunstneren udfolder det aktuelle kunstprojekt sammen. Endelig en afsluttende event, typisk i form af en udstillingsåbning. I nogle tilfælde involveres deltagerne også i de kuratoriske overvejelser og beslutninger vedrørende udstillingen. Desuden kan deltagerne inviteres til at samarbejde med personalet i den aktuelle kunsthal om Behind the scenes– opgaver vedrørende kommunikations- og formidlingsfunktioner i relation til deres egen udstilling.

Commissioned work giver hos IMAGINARIUM kunstnere og unge en unik mulighed for at styrke og udvikle nye æstetiske, kreative og kunstrelationelle kompetencer sammen og kunsthaller en vej til kuratorisk og organisatorisk progression.